ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
เสียงธรรม

  

นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ขนาดไฟล์ 2 MB เวลา 04:57 นาที
ฟัง : 8144 ครั้ง

ṹ Rating: 4.5/5 (1943 votes cast)

ภูมิสมถะ,ภูมิวิปัสสนา ภูมิสมถะ,ภูมิวิปัสสนา
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ขนาดไฟล์ 26 MB เวลา 27:38 นาที
ฟัง : 5124 ครั้ง

ṹ Rating: 4.6/5 (1871 votes cast)

องคุลิมาล (2) องคุลิมาล (2)
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ขนาดไฟล์ 19 MB เวลา 20:39 นาที
ฟัง : 2950 ครั้ง

ṹ Rating: 4.6/5 (1823 votes cast)

องคุลิมาล (1) องคุลิมาล (1)
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ขนาดไฟล์ 16 MB เวลา 17:25 นาที
ฟัง : 3701 ครั้ง

ṹ Rating: 4.6/5 (1824 votes cast)

พระของขวัญ พระของขวัญ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ขนาดไฟล์ 11 MB เวลา 11:51 นาที
ฟัง : 6983 ครั้ง

ṹ Rating: 4.6/5 (1867 votes cast)


˹ҷ : 1 ҡ 3
1 2 3
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.