ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
 กองงานบาลี

การบริหารการคณะสงฆ์กองบาลีสนามหลวง

 
 
แม่กองบาลีสนามหลวง
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.


รองแม่กองบาลีสนามหลวง
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.


เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.