ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
ตรวจสอบรายนามเจ้าภาพ คลิ๊ก>>


 

 

ภาพงานสมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม 2555/2012

 

December 22, 2555/2012

 

December 23, 2555/2012

 

December 24, 2555/2012

 

December 25, 2555/2012

 

December 26, 2555/2012

 

December 27, 2555/2012

 

December 28, 2555/2012

 

December 29, 2555/2012

 

December 30, 2555/2012

 

December 31, 2555/2012

 

 

 

  

 

 

 

ภาพพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล

 

 

 

 

 


 

 

ภาพพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล

 

 


 


เข้าอ่าน : 29552

ข่าวล่าสุด
      ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ
      กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ
      รวมภาพกิจกรรม
      กำหนดการพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.