ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
กำหนดการเทศน์มหาชาติ
กำหนดการเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่  ๑๑-๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร          ด้วยวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติเป็นประจำทุกๆ ปี  เทศน์ครบทั้ง  ๑๓  กัณฑ์  รวม    วัน  โดยกำหนดวันแรม ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐  อันเป็นวันสารทไทย  สำหรับปีนี้ ตรงกับวันที่  ๑๑-๑๒ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เริ่มเทศน์ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๓๐  น.  เป็นต้นไป  ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดปากน้ำ  ซึ่งมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ ที่  ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐

เวลา ๐๗.๓๐ น.

เทศน์กัณฑ์ ทศพร

๑๙ พระคาถา

เวลา ๐๘.๓๐ น.

เทศน์กัณฑ์ พิมพานต์

๑๓๔ พระคาถา

เวลา ๑๙.๓๐ น.

เทศน์กัณฑ์ ทานกัณฑ์

๒๐๙ พระคาถา

เวลา ๑๓.๐๐ น.

เทศน์กัณฑ์ วนปเวสน์

๕๗ พระคาถา

เวลา ๑๔.๐๐ น.

เทศน์กัณฑ์ ชูชก

๗๙ พระคาถา

เวลา ๑๕.๓๐ น.

เทศน์กัณฑ์ จุลพน

๓๕ พระคาถา

เวลา ๑๙.๐๐ น.

(กลางคืน) เทศน์ซ้อนกัณฑ์มหาพน

๘๐ พระคาถา

 

คู่กับกัณฑ์กุมาร

๑๐๑ พระคาถา

 

วันจันทร์ ที่  ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

เวลา ๐๘.๐๐ น.

เทศน์กัณฑ์ มัทรี

๙๐ พระคาถา

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เทศน์กัณฑ์ สักกบรรพ

๔๓ พระคาถา

เวลา ๑๓.๐๐ น.

เทศน์กัณฑ์ มหาราช

๖๙ พระคาถา

เวลา ๑๔.๓๐ น.

เทศน์กัณฑ์ ฉกษัตริย์

๓๖ พระคาถา

เวลา ๑๕.๓๐ น.

เทศน์กัณฑ์ นครกัณฑ์

๔๘ พระคาถา

เวลา ๑๘.๐๐ น.

(กลางคืน) เทศน์คาถาพัน

 


จึงขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย
  ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ตามวัน เวลา ดังกล่าว ข้างต้น  ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานครเข้าอ่าน : 12085

ข่าวล่าสุด
      ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ
      กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ
      รวมภาพกิจกรรม
      กำหนดการพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ
      สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.