ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
กำหนดการพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

 
กำหนดการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2556
*****
          สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ  ให้รอดพ้นความตายเฉพาะหน้าจากโรงฆ่าสัตว์ มอบให้ธนาคารโค-กระบือ   อันเป็นพระราชดำริให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ฯ   เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ทำเกษตรกรรม จัด ณ วัดราชโอรสาราม ถนนเอกชัย ซอย 4 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีกำหนดการดังนี้
 
 
09.00 น.
แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ณ ศาลาเจษฎาบดินทร์
 
09.45 น.
พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
 
10.30 น.
คุณดำเกิง จินดาหรา ตัวแทนสมาคมศิษย์ฯ 
 
 
กล่าวมอบโค-กระบือ ให้กรมปศุสัตว์ จำนวน 282 ตัว
 (แม่โค 242 ตัว, แม่กระบือ 25 ตัว, กระบือพ่อพันธุ์ 15 ตัว)
 
10.40 น.
อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือตัวแทน กล่าวรับมอบ
 
10.45 น.
พระธรรมกิตติวงศ์ นำสาธุชนกล่าวอธิษฐาน
 
10.55 น.
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ แล้วรับพร
 
11.00 น.
ถวายภัตตาหารเพล
 
 
เสร็จพิธี
 
** ** **

 วัดปากน้ำและสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ(ม.ส.จ.) ได้ทำพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน  จัดปีละ 4 ครั้ง คือ กุมภาพันธ์, เมษายน, สิงหาคม  และธันวาคม ในการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือทุกครั้ง วัดปากน้ำและสมาคมศิษย์ฯจะเชิญชวนบอกบุญแก่สาธุชนที่ไปทำบุญที่วัดปากน้ำ การรับบริจาคทรัพย์นั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท

 

          ประเภทที่หนึ่ง คือ ถ้ารับเป็นเจ้าภาพบริจาคทรัพย์ โคตัวละ 23,000 บาท กระบือตัวละ 25,000 บาท  เงินจำนวนนี้ ได้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ได้แก่ การบำเพ็ญกุศลฉลอง ถวายภัตตาหารเพล ปัจจัย เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูปเทียน เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ รวมทั้งค่าอาหารสัตว์ วัคซีน และพาหนะบรรทุกโค-กระบือ   และประการที่สำคัญก็คือโค-กระบือที่วัดปากน้ำและสมาคมศิษย์ฯ   ซื้อจากโรงฆ่าสัตว์นั้นเป็นโค-กระบือที่มีสุขภาพแข็งแรง เกษตรกรที่ได้รับบริจาคไปแล้วสามารถนำไปใช้งานได้เลย

 

          ประเภทที่สอง   คือ รับบริจาคไม่จำกัดจำนวนตามกำลังศรัทธา เงินจำนวนนี้ วัดปากน้ำและสมาคมศิษย์ ฯ ได้รวบรวมไปซื้อชีวิตโค-กระบือในนามของสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส. จ. เงินประเภทนี้ถ้ามีเหลือก็นำไปไถ่ชีวิตโค-กระบือในงานครั้งต่อไปในนามของ สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. เช่นเดิม

 

         

อัคคะทายี วะระทายี เสฏฐะทายี จะ โย นะโร
นรชนผู้ให้สิ่งที่ดีเลิศ ที่ ประเสริฐ ย่อมมีอายุยืน มียศ ในภพที่ตนเกิด

 


ร่วมบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ วัดปากน้ำ
วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร
...........................................

ขึ้นต้อนที่ 1 โอนเข้าบัญชีดังนี้

 

ชื่อบัญชี

:

นางสาวตรีธา เนียมขำ และนางสาววลี คุณารัตน์พานิช

 

ธนาคาร

:

กรุงเทพ

 

ประเภท

:

ออมทรัพย์

 

สาขา

:

ตลาดพลู

 

เลขบัญชี

:

115-0-61504-3

 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อโอนเข้าบัญชีแล้ว กรุณาแฟ็กส์ (Fax) หลักฐานการโอนเงิน
มาที่  โทร. 0-2869-0272   โดยเขียนชื่อ-นามสกุล  ที่ต้องการจะให้ออก
อนุโมทนาบัตร (ใบเสร็จรับเงิน)  และที่อยู่ให้ชัดเจน  เพื่อจะส่งอนุโมทนาบัตร
กลับไปให้เจ้าภาพต่อไป

เมื่อถึงกำหนดวันทำพิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ  สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ.
ซึ่งมี อาจารย์ตรีธา เนียมขำ  เป็นนายกสมาคมขอเชิญท่านเจ้าภาพไปร่วมพิธี
ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เวลา 08.00-12.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

แจ้งราคา โค-กระบือ

โค

ตัวละ

25,000 บาท

กระบือ

ตัวละ

27,000 บาท

 

 


เข้าอ่าน : 11142

ข่าวล่าสุด
      ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ
      กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ
      รวมภาพกิจกรรม
      กำหนดการพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ
      สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.