ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
ทำบุญคล้ายวันเกิิด ปีที่ 131 กำหนดการ
ทำบุญคล้ายวันเกิด ปีที่ ๑๓๑

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ
วันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ในปีนี้ ตรงกับวันจันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

เวลา ๐๖.๐๐ น.

ถวายภัตตาหารเช้า ณ ศาลาสด

 

เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เบิกพระเนตรพระพุทธรูป ๔ องค์

 

 

และรูปเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำ ๕ องค์ ณ พระอุโบสถ

 

เวลา ๑๐.๐๐ น.

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ

 

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ถวายภัตตาหารเพลและปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสามเณร

 

 

และแม่ชี ณ ศาลาสด

 

เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระสงฆ์ ๘๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองพระพุทธรูป ๔ องค์

 

 

และรูปเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำ ๕ องค์ ณ พระอุโบสถ

 

 

 

ปล.วันคล้ายวันเกิด พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ตรงกับวันที่ ๑๐ ตุลาคม ตามสุริยคติของทุกปี แต่วัดปากน้ำจัดงานทำบุญคล้ายวันเกิดถือเอาทางจันทรคติ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑


เข้าอ่าน : 3635

ข่าวล่าสุด
      ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ
      กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ
      รวมภาพกิจกรรม
      กำหนดการพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ
      สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.