ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ
 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ

ครั้งที่ 159

ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559

เวลา 09.00-14.30 น.

ขอเจริญพร เชิญชวนเพื่อนและญาติมิตรไปร่วมบริจาคฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขออนุโมทนาสาธุกำหนดการรับบริจาคโลหิต ณ วัดปากน้ำ ปี พ.ศ.2559

9-10 มกราคม 2559 รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 157
9-10 เมษายน 2559 รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 158
9-10 กรกฎาคม 2559 รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 159
8-9 ตุลาคม 2559 รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 160
.

วัดปากน้ำกับการบริจาคโลหิต

รับบริจาคโลหิตครั้งแรก

10 ตุลาคม 2516 ผ่านมา 155 ครั้ง ได้รับโลหิตจำนวน 201,020 ยูนิต หรือ 892,610,250 ซี.ซี. ถ้านำโลหิตใส่ถังน้ำมัน 200 ลิตร ถังกลมขนาด 89x58 เซ็น จะได้ 366 ถัง

พ.ศ.2528 ได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตขึ้นตามวัดต่างๆ อีก 68 หน่วย ใน 28 จังหวัด

พ.ศ.2537 มีผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา 20 ปี ได้ 9,694 ราย

พ.ศ.2538 มีผู้แสดงความจำนงบริจาค อวัยวะ 19 ปี ได้ 9,128 ราย

พ.ศ.2541 มีผู้แสดงความจำนงบริจาค เนื้อเยื่อ 16 ปี ได้ 3,338 ราย

พ.ศ.2542 แจกแว่นตาญี่ปุ่น 15 ปี 53,757 อัน

พ.ศ.2545 รับห่วงหูอลูมิเนียม (ทำขาเทียม) 12 ปี 3,544 ก.ก.

พ.ศ.2529 ออกแบบรถและจัดสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 6 เตียง ขนาด 12x2.5 เมตร คันที่ 1

พ.ศ.2533 ทูลเกล้าถวายรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 6 เตียง ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ เพื่อใช้รับบริจาคโลหิต ราคา 3.7 ล้านบาท ทุนจากสาธุชน

พ.ศ.2539 ออกแบบรถฯ 8 เตียง ขนาด 12x2.5 เมตร คันที่ 2 ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อใช้รับบริจาคโลหิตได้รับทุนจาก พระมุไล โคโซ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4.5 ล้านบาท

 

รายการต่างๆ ที่ท่านทั้งหลายร่วมกันบริจาคมาแล้วนี้ทางวัดปากน้ำได้มองให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำโลหิต ดวงตา และอวัยวะต่างๆ ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป

ได้จัดรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เนื้อเยื่อและสร้างรถฯ เป็นเวลาที่ยาวนานได้ถึง 42 ปี เพราะมีท่านทั้งหลายร่วมด้วยช่วยกัน มาบริจาคโลหิต ฯ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้เป็นอย่างดี

 

ขออนุโมทนาบุญทุกบุญโดยทั่วกัน

พระครูมงคลภาวนานุสิฐ (ชัย กิตฺติสาโร)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลการบริจาคโลหิตฯ วัดปากน้ำ

 


เข้าอ่าน : 3915

ข่าวล่าสุด
      กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ
      รวมภาพกิจกรรม
      กำหนดการพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ
      สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.