ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
กำหนดการไถ่ชีวิตโค-กระบือ


กำหนดการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ
ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558

          สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. ได้ทำพิถีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้าจากโรงฆ่าสัตว์ มอบให้ธนาคารโค-กระบือ อันเป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ทำเกษตรกรรม จัดพิธี ณ วัดราชโอรสาราม ถนนเอกชัย ซอย 4 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีกำหนดการดังนี้

 

เวลา 09.00 น.

แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ณ ศาลาเจษฎาบดินทร์

 

เวลา 09.45 น.

พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

 

เวลา 10.30 น.

คุณดำเกิง จินดาหรา ตัวแทนสมาคมศิษย์ ฯ

 

 

กล่าวมอบโค-กระบือ  489 ตัว ให้กรมปศุสัตว์
(แม่โค 389 ตัว แม่กระบือ 100 ตัว)

 

เวลา 10.40 น.

อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือตัวแทน กล่าวรับมอบ

 

เวลา 10.45 น.

พระมหาโพธิวงศาจารย์ นำสาธุชนกล่าวอธิษฐาน

 

เวลา 10.55 น.

เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา

 

 

กรวดน้ำ รับพร

 

เวลา 11.00 น.

ถวายภัตตาหารเพล

 

 

เสร็จพิธี

 

          วัดปากน้ำและสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 จนถึงปัจจุบัน จัดปีละ 3 ครั้ง คือ  เมษายน, สิงหาคม, ธันวาคม

          สำหรับการถ่ายชีวิตโค-กระบือ ครั้งนี้ โคตัวละ 27,000 บาท กระบือตัวละ 29,000 บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา


 

 

ร่วมบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ วัดปากน้ำ
วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร
...........................................

ขึ้นต้อนที่ 1 โอนเข้าบัญชีดังนี้

 

ชื่อบัญชี

:

นางสาวตรีธา เนียมขำ และหรือนางสาววลี คุณารัตน์พานิช

 

ธนาคาร

:

กรุงเทพ

 

ประเภท

:

ออมทรัพย์

 

สาขา

:

ตลาดพลู

 

เลขบัญชี

:

115-0-61504-3

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อโอนเข้าบัญชีแล้ว กรุณาแฟ็กส์ (Fax) หลักฐานการโอนเงิน
มาที่  0-2869-0272   โดยเขียนชื่อ-นามสกุล  ที่ต้องการจะให้ออก
อนุโมทนาบัตร (ใบเสร็จรับเงิน)  และที่อยู่ให้ชัดเจน  เพื่อจะส่งอนุโมทนาบัตร
กลับไปให้เจ้าภาพต่อไป

สนใจโปรดติดต่อเป็นเจ้าภาพและชำระเงินที่
หอวิปัสสนา ฯ  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
โทร. 0-2457-4001


เข้าอ่าน : 8618

ข่าวล่าสุด
      ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ
      กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ
      รวมภาพกิจกรรม
      กำหนดการพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ
      สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.