ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
กำหนดการพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ

กำหนดการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ 
วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559

 

          สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ  ให้รอดพ้นความตายเฉพาะหน้าจากโรงฆ่าสัตว์ มอบให้ธนาคารโค-กระบือ   อันเป็นพระราชดำริให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ฯ   เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ทำเกษตรกรรม จัด ณ วัดราชโอรสาราม ถนนเอกชัย ซอย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีกำหนดการดังนี้

 

 

09.00 น.

แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ณ ศาลาเจษฎาบดินทร์

 

09.45 น.

พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

 

10.30 น.

คุณดำเกิง จินดาหรา ตัวแทนสมาคมศิษย์ฯ 

 

 

กล่าวมอบโค-กระบือ ให้กรมปศุสัตว์ จำนวน 185 ตัว

 

 

(ปล่อยโค ....  ตัว, กระบือ ....ตัว)

 

10.40 น.

อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือตัวแทน กล่าวรับมอบ

 

10.45 น.

พระธรรมกิตติวงศ์ นำสาธุชนกล่าวอธิษฐาน

 

10.55 น.

เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา

 

 

กรวดน้ำ แล้วรับพร

 

11.00 น.

ถวายภัตตาหารเพล

 

 

เสร็จพิธี

 

 วัดปากน้ำและสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ(ม.ส.จ.) ได้ทำพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน  จัดปีละ 4 ครั้ง คือ กุมภาพันธ์, เมษายน, สิงหาคม  และธันวาคม ในการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือทุกครั้ง วัดปากน้ำและสมาคมศิษย์ฯจะเชิญชวนบอกบุญแก่สาธุชนที่ไปทำบุญที่วัดปากน้ำ การรับบริจาคทรัพย์นั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท

 

 

          ประเภทที่หนึ่ง คือ ถ้ารับเป็นเจ้าภาพบริจาคทรัพย์ โคตัวละ 27,000 บาท กระบือตัวละ 29,000 บาท  เงินจำนวนนี้ ได้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ได้แก่ การบำเพ็ญกุศลฉลอง ถวายภัตตาหารเพล ปัจจัย เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูปเทียน เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ รวมทั้งค่าอาหารสัตว์ วัคซีน และพาหนะบรรทุกโค-กระบือ   และประการที่สำคัญก็คือโค-กระบือที่วัดปากน้ำและสมาคมศิษย์ฯ   ซื้อจากโรงฆ่าสัตว์นั้นเป็นโค-กระบือที่มีสุขภาพแข็งแรง เกษตรกรที่ได้รับบริจาคไปแล้วสามารถนำไปใช้งานได้เลย

 

          ประเภทที่สอง   คือ รับบริจาคไม่จำกัดจำนวนตามกำลังศรัทธา เงินจำนวนนี้ วัดปากน้ำและสมาคมศิษย์ ฯ ได้รวบรวมไปซื้อชีวิตโค-กระบือในนามของสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส. จ. เงินประเภทนี้ถ้ามีเหลือก็นำไปไถ่ชีวิตโค-กระบือในงานครั้งต่อไปในนามของ สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. เช่นเดิม

 

         

อคฺคทายี วรทายี เสฏฺฺฐทายี  โย นโร
นรชนผู้ให้สิ่งที่ดีเลิศ ที่ ประเสริฐ ย่อมมีอายุยืน มียศ ในภพที่ตนเกิด

 

 

ร่วมบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ วัดปากน้ำ
วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร
...........................................

ขึ้นต้อนที่ 1 โอนเข้าบัญชีดังนี้

 

 

ชื่อบัญชี

:

นางสาวตรีธา เนียมขำ และหรือนางสาววลี คุณารัตน์พานิช

 

ธนาคาร

:

กรุงเทพ

 

ประเภท

:

ออมทรัพย์

 

สาขา

:

ตลาดพลู

 

เลขบัญชี

:

115-0-61504-3

 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อโอนเข้าบัญชีแล้ว กรุณาแฟ็กส์ (Fax) หลักฐานการโอนเงิน
มาที่  0-2869-0272   โดยเขียนชื่อ-นามสกุล  ที่ต้องการจะให้ออก
อนุโมทนาบัตร (ใบเสร็จรับเงิน)  และที่อยู่ให้ชัดเจน  เพื่อจะส่งอนุโมทนาบัตร
กลับไปให้เจ้าภาพต่อไป

 

เมื่อถึงกำหนดวันทำพิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ  สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ.
ซึ่งมี อาจารย์ตรีธา เนียมขำ  เป็นนายกสมาคมขอเชิญท่านเจ้าภาพไปร่วมพิธี
ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เวลา 08.00-12.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: หอวิปัสสนาฯ โทร. 02 457 4001

 


เข้าอ่าน : 2783

ข่าวล่าสุด
      ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ
      กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ
      รวมภาพกิจกรรม
      สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.