ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ

กำหนดการ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

  คณะศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ   พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้มีจิตศรัทธาสมานฉันท์ร่วมใจกันขอพระราชทานผ้าพระกฐินมา ถวาย  วัดปากน้ำ พระอารามหลวง เป็นปีที่ 54   ซึ่งมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาประมาณ 400 รูป มีกำหนดการดังต่อไปนี้ 

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 11

เวลา

17.00 น.

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 11

เวลา

08.00 น.

เคลื่อนองค์พระกฐินจากศาลาการเปรียญสู่พระอุโบสถ

เวลา

09.00 น.

ถวายผ้าพระกฐิน

เวลา

10.00 น.

พระสงฆ์ 75 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา

11.00 น.

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ประมาณ 400 รูป

 

 

 

 

                การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้  วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ บูรณะพระอุโบสถวัดปากน้ำ เพื่อใช้เป็นที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ทำสังฆกรรม ประกอบศาสนกิจ และพุทธบริษัทมาร่วมฟังธรรมตามกาล พระอุโบสถนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งหลายสมัยนับแต่สถาปนาเป็นวัดในสมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน แม้สถาปัตยกรรมเครื่องบนเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ แต่รากฐานและตัวอาคารยังคงเป็นของโบราณ

 


อาจารย์ตรีธา เนียมขำ

ประธานเอก
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดปากน้ำ (พระอารามหลวง) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
ประจำปีพุทธศักราช 2558

  
พระกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. 

ขณะนี้มีผู้จองเป็นประธานร่วมแล้ว 1,176 ราย
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประธานตลอดชีพ 792 ราย
2. ประธานเฉพาะปี 384 ราย

 นอกจากนี้ ยังมีกรรมการอีก 1,250 ราย

 มีผู้จองเป็นประธานเอกถึงปี พ.ศ. 3177 (ล่วงหน้าไป 619 ปี)

ข้อมูล: ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558


 

ร่วมบุญ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดปากน้ำ

วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร
.....................................

ขั้นตอนที่ 1 โอนเข้าบัญชีดังนี้

 

ชื่อบัญชี

:

นางสาวตรีธา เนียมขำ และนางสาววลี คุณารัตน์พานิช

 

ธนาคาร

:

กรุงเทพ

 

ประเภท

:

ออมทรัพย์

 

สาขา

:

ตลาดพลู

 

เลขบัญชี

:

115-4-14660-7

 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อโอนเข้าบัญชีแล้ว กรุณาแฟ็กส์ (Fax) หลักฐานการโอนเงิน

มาที่   0-2869-0272   โดยเขียนชื่อ-นามสกุล  ที่ต้องการจะให้ออก

อนุโมทนาบัตร (ใบเสร็จรับเงิน)  และที่อยู่ให้ชัดเจน  เพื่อจะส่งอนุโมทนาบัตร

กลับไปให้เจ้าภาพต่อไป 

เมื่อถึงกำหนดวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดปากน้ำ สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ.ซึ่งมี อาจารย์ตรีธา เนียมขำ 
เป็นนายกสมาคมขอเชิญท่านเจ้าภาพไปร่วมพิธี
ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เวลา 08.00-12.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: หอวิปัสสนาฯ โทร. 02 457 4001เข้าอ่าน : 4790

ข่าวล่าสุด
      ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ
      รวมภาพกิจกรรม
      กำหนดการพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ
      สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.