ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
ประวัติ
ประวัติวัดปากน้ำ ประวัติวัดปากน้ำ
วัดปากน้ำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ปัจจุบัน (๒๕๕๑) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐ ถนนรัชมงคลประสาธน์ (เดิมเลขที่ ๘ ถนนเทอดไท) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่เศษ โดยมีอาณาเขตดังนี้
ลำดับเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ลำดับเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
เจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดปากน้ำตั้งแต่แรกเริ่มสร้างมาจนถึงปัจจุบัน
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ การเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ ปฏิปทา ข้อวัตรปฏิบัติ ผู้สอนการปฏิบัติธรรมแนววิชชาธรรมกาย
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ องค์ปัจจุบัน, เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, แม่กองบาลีสนามหลวง, กรรมการมหาเถรสมาคม, คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
อาจารย์ตรีธา เนียมขำ อาจารย์ตรีธา เนียมขำ
นายกสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. ผู้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้วางไว้ ทั้งในด้านการศึกษา ในด้านการปฏิบัติธรรม ในด้านการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุ
˹ҷ : 1 ҡ 1
1
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.