ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
ติดต่อวัด

วัดปากน้ำ
เลขที่ 300 ถ.รัชมงคลประสาธน์
แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

 • สำนักงานประชาสัมพันธ์
 • 0-2467-0811, 0-2457-9042 Fax. 0-2869-0482


 • หอเจริญวิปัสสนา
 • 0-2457-4001 Fax. 0-2869-0272


 • สำนักงานตึกอนาลัย 1
 • 0-2457-9968  View Larger Map  ส่งเมล์แจ้งการใช้งานเว็บไซต์ หรือติดต่อ คลิกที่นี่


  Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.