ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
 วัดสาขา
วัดปากน้ำมิชิแกน
WAT PAKNAM MICHIGAN USA

8500  PLUMBROOK ROAD
STERLING  HEIGHTS,  MI 48313
TEL. 586-979-3300
FAX. 586-979-3324
Website : www.watpaknam.com
วัดปากน้ำญี่ปุ่น    ประเทศญี่ปุ่น
WAT PAKNAMJAPAN  JAPAN

294 - 4  NAKANO  NARITA-SHI
CHIBA-KEN  287-0237  JAPAN
TEL. 0476-73-8090-92
FAX. 0476-73-8093
Website : www.watpaknamjapan.com
วัดปากน้ำนิวซีแลนด์  ประเทศนิวซีแลนด์
WAT PAKNAMNEWZEALAND  NEWSEALAND

453  KAITEMAKO  ROAD
WELCOME  BAY
TAURANGA  3175
TEL. 0647 544-8666
Website : www.watpaknamnz.org
วัดมงคลเทพมุนี
WAT MONGKOLTEPMUNEE USA 

3304 KNIGHTS  ROAD
BENSALEM,  PA 19020
TEL. 215 638-9755
Website : www.watthaiphila.org
วัดปากน้ำอเมริกา
WAT PAKNAMAMERICA USA

4545 Fishburg Rd.,
Huber Heights, OH 45424-3636 USA
Phone: (937)237-0378 Fax: (937)648-0226
Email : watohio@gmail.com
Website : www.ohiobuddhist.org
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.