ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
วัตถุมงคล

    

ประวัติวัตถุมงคลวัดปากน้ำ
 
          กล่าวได้ว่าปฐมบทแห่งการสร้างวัตถุมงคลของวัดปากน้ำนั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำที่บุคคลโดยทั่วไปรู้จักกันดี   โดยดำริการสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกนั้น ก็เพื่อจะมอบให้เป็นของขวัญ แก่ผู้ที่มาทำบุญเพื่อที่สมทบทุนในการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม   จากนั้นวัดปากน้ำก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นเป็นรุ่นๆ ตามลำดับ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลโดยสังเขปสำหรับผู้สนใจวัตถุมงคลของวัดปากน้ำ   จะได้ลงประวัติของวัตถุมงคลแต่ละรุ่นไว้

             
                

     
 
 
วัตถุมงคลวัดปากน้ำ


พระเนื้อผง  >>click ดู

พระเหรียญปั้ม/รูปหล่อ >>click ดู

วัตถุมงคลที่ทางวัดมีให้บูชา >>click ดู


 
 
 

 
   
 
      
 
 “....ท่านจงน้อมใจของท่านให้หยุดอยู่ที่สูญกลางกายตัว บูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์ สิ่งอื่นจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าไม่มีในโลก เสร็จแล้วให้หยิบเอาองค์พระของท่านมาพิจารณาให้จำได้ แล้วหลับตาน้อมองค์พระไปตั้งไว้กลางตัวในกลางสูญข้างใน แล้วให้บริกรรม...::.
 
 
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.